Więcej niż system
dla Twojego
banku spółdzielczego
Wspólna Platforma Informatyczna
Jedno rozwiązanie.
Wiele możliwości.
Wspólne korzyści.
Wspólna Platforma Informatyczna
Siła bankowości spółdzielczej.
Wspólna Platforma Informatyczna
Poprzedni
Następny

Rozwiązanie stworzone
z myślą
o bankach spółdzielczych.

WPI stawia na uwspólnianie usług, które jest potężną siłą i szansą dla rozwoju tego sektora. Pozwala na redukcję kosztów oraz poprawę efektywności funkcjonowania banków spółdzielczych, zwiększając równocześnie ich konkurencyjność.

Pierwsze tego typu rozwiązanie
w Polsce.

Jedna platforma zapewnia dostęp do nowatorskich rozwiązań informatycznych i zawiera wszystko, czego potrzebuje dzisiaj nowoczesna instytucja finansowa:

Razem, ale indywidualnie.

Platforma WPI zapewnia uwspólnianie usług przy jednoczesnym zachowaniu indywidualnego charakteru każdego banku, np. w kwestii oferty handlowej prezentowanej klientom.

 • polityka rachunkowości
 • polityka zarządzania ryzykami
 • polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy i wspierania
  terroryzmu
 • polityka sprawozdawczości i raportowania
 • plan kont
 • ewidencja księgowa
 • procesy biznesowe
 • katalog produktów 
Kształtowanie indywidualnych parametrów handlowych na umowach
 • wysokość oprocentowania na produktach depozytowych i kredytowych
 • wysokość pobieranych prowizji i opłat
 • kursy walut
 • bilans
 • sprawozdawczość
 • podatki

Zobacz, jak wiele zyskasz
z platformą WPI.

Ograniczenie kosztów infrastruktury
i utrzymania systemów

Dostęp do nowoczesnych
i zawsze aktualnych rozwiązań

Proste i szybkie wdrażanie nowej oferty

Podniesienie jakości obsługi klienta

Szeroka oferta usług dodatkowych

Możliwość dostosowania bankowości
do potrzeb klientów

Wysoki poziom bezpieczeństwa danych
i realizowanych procesów

Sprawne spełnienie obowiązków regulacyjnych

WPI zapewni Ci także:

Pełne wsparcie banku i klienta.

Z WPI bank spółdzielczy otrzymuje wsparcie we wszystkich obszarach swojej działalności.

Produkty i usługi

Asseco Core Banking (Asseco CB)
 • Pozwala na obsługę umów klientów, obejmujących szeroką gamę produktów i usług bankowych takich jak: rachunki bieżące, depozyty, kredyty, karty debetowe oraz kredytowe.
 • Przetwarza zlecone płatności oraz dyspozycje, transakcje na rynku międzybankowym, zapewnia współpracę i wymianę informacji z instytucjami zewnętrznymi.
 • Platforma wymiany danych pomiędzy bankiem, a instytucjami uprawnionymi
Asseco Payments (Asseco CL)
 • System typu Payment Hub, który centralizuje obsługę płatności klientów.
 • Zapewnia jednolite mechanizmy w obszarze rozliczeń międzybankowych krajowych (w tym płatności masowych), SWIFT, SEPA.
 • Umożliwia usprawnienie całego procesu i zapewnia wydajny interfejs między bankiem i wieloma różnymi izbami rozliczeniowymi.
 • Obsługuje rozliczenia bilateralne i wewnętrzne, bez konieczności angażowania organów zewnętrznych.
Asseco Authority Requests and Data Services (Asseco ARS)
 • Wspiera administracyjne procesy egzekucji należności. Jest zgodny
  z regulacjami prawnymi
  i ściśle współpracuje
  z systemem transakcyjnym banku.
 • Umożliwia ewidencję podstawowych dokumentów i dyspozycji związanych z realizacją postępowań oraz kontrolę finansową nad zajęciami komorniczymi.
 • Pozwala również na generowanie pism
  i poleceń przelewu dla organów egzekucyjnych,
  a także na archiwizację dokumentów
  i zakończonych postępowań.
 • Platforma wymiany danych pomiędzy bankiem, a instytucjami uprawnionymi

Obsługa klienta

Asseco Customer Banking Platform (Asseco CBP)
 • Unikalne rozwiązanie bankowości internetowej i mobilnej, które spełnienia wymogi dyrektywy PSD2.
 • Pozwala na tworzenie oferty „szytej na miarę” dla różnych grup klientów.
 • Funkcje systemu dostarczane jako dedykowane miniaplikacje, zapewniają efektywne
  zarządzanie produktami i usługami.
Asseco Enterprise Banking Platform (Asseco EBP)
 • Nowoczesne rozwiązanie dla bankowości elektronicznej, stworzone specjalnie dla klientów biznesowych banku.
 • Daje swobodę
  w dostosowywaniu funkcjonalności do wymagań oraz zwyczajów użytkownika, zarówno przez niego samego,
  jak i przez bank.
 • Ze stworzonego butiku miniaplikacji, przedsiębiorstwa mogą wybrać te, które najlepiej zaspakajają ich obecne potrzeby. Dysponują narzędziem, które jest dopasowane do wielkości, skali oraz specyfiki prowadzonej przez nie działalności.
BSGo
 • Aplikacja mobilna umożliwia klientom indywidualnym oraz biznesowym wygodny
  i szybki dostęp do bankowości.
 • Z poziomu swojego smartfona mogą wykonać szereg operacji takich jak, otwarcie konta, wykonanie przelewu online, zarządzanie rachunkami i kartami oraz oszczędnościami.
 • Jest to również mobilny kanał komunikacji
  z klientem.
 • Każdy z banków spółdzielczych ma możliwość dostosowania wyglądu aplikacji do swojej identyfikacji wizualnej
  w zakresie kolorów, czcionek, ikon i grafiki.
Asseco Advisory Banking Platform (Asseco ABP)
 • System dedykowany pracownikom banku, który integrujące cyfrowe i tradycyjne kanały komunikacji.
 • Zapewnia spójną
  i jednolitą obsługę,
  w której każdy kanał udostępnia aktualną wiedzę o sytuacji klienta i realizowanych przez niego procesach.
 • Doradcy zyskują też dostęp do jednego intuicyjnego interfejsu użytkownika, co znacznie usprawnia ich pracę i podnosi poziom obsługi klienta.
Asseco Messaging (Asseco MSG)
 • System przeznaczony do masowej dystrybucji wiadomości za pomocą różnych mediów, jak np. e-mail oraz SMS.
 • Znacznie usprawnia komunikację z klientami i umożliwia zdalne dostarczanie im istotnych dokumentów oraz informacji, a także prezentowanie aktualnej oferty handlowej.
 • Pozwala na zliczanie, raportowanie oraz monitorowanie dostarczanych wiadomości.

Analityka biznesowa

Asseco Management Information System (Asseco MIS)
 • Systemem został oparty o hurtownię danych
  i pozwala na efektywne zarządzanie bankiem.
 • Gromadzi i przechowuje dane z wewnętrznych
  i zewnętrznych źródeł, które służą do budowy zaawansowanych analiz i przygotowywania raportów.
 • Dzięki temu pozwala na szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji przy planowaniu,
  zarządzaniu oraz kontrolowaniu działań.
Asseco Comprehensive Mandatory Reporting (Asseco CMR)
 • Zaawansowana platforma sprawozdawcza, wzbogacona
  o specjalistyczne funkcje analityczne
  i kontrolne.
 • Umożliwia sprawną realizację sprawozdań
  w nieustannie zmieniającym się środowisku biznesowym.
 • Zapewnia kompleksową obsługę procesu sprawozdawczego, począwszy od pozyskania danych
  z systemów źródłowych, poprzez wsparcie w procesie przekształcenia danych do układu wynikowego, aż do prezentacji wyników w formie
  i układzie wymaganym przez odbiorcę sprawozdań.
Asseco Risk Management System (RMS)
 • System wspomaga pracę departamentów banku, które zajmują się zarządzaniem
  i monitorowaniem ryzyka.
 • Wspiera je
  w wyliczeniach wartości biznesowych wymaganych
  w regulacyjnym raportowaniu ostrożnościowym.
 • Umożliwia wypracowanie mechanizmów pomiaru ryzyka operacyjnego
  w banku.
 • Zapewnia dostarczanie odpowiednim organom informacji do identyfikacji i oceny profilu ryzyka.
 • Dostarcza dane do oceny skuteczności funkcjonowania wdrożonego systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym.
 • Wpływa bezpośrednio na zwiększenie efektywności zarządzania ryzykiem.
Asseco Anti-Money Laundering (Asseco AML)
 • Pozwala na spełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
  i finansowaniu terroryzmu.
 • Zapewnia automatyzację procesów
  i wszechstronną analizę transakcji finansowych, dzięki czemu umożliwia sprawną detekcję nadużyć oraz zwiększenie efektywności działań, przy jednoczesnym ograniczeniu zaangażowania pracowników.
 • Procesy weryfikacyjne są przeprowadzane
  w trybie online, co pozwala na sprawną identyfikację i natychmiastowe wstrzymanie podejrzanych transakcji wraz z raportowaniem do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

Wsparcie operacyjne

Asseco cooperative banks – Shareholder Register (Asseco cSR)
 • Pozwala na zarządzanie obszarem udziałów członkowskich banków.
 • Służy do przechowywania informacji
  o udziałowcach
  z zachowaniem przepisów ustawy
  o ochronie danych osobowych.
 • Umożliwia tworzenie symulacji naliczania oraz wyliczania wypłaty oraz przeksięgowania dywidend.
 • Pozwala na sporządzanie raportów, zestawień oraz wydruk korespondencji seryjnej na podstawie przygotowanych szablonów.
Asseco Universal Formatter (Asseco UF)
 • Służy do generowania wydruków masowych, w tym wyciągów bankowych.
 • Umożliwia definiowanie wzorców oraz zapisywanie ich w różnych formatach, takich jak pdf, html, txt.
 • Dzięki systemowi bank może wysłać do swoich klientów automatycznie przygotowane dokumenty z informacjami o nowej ofercie, zmianach w regulaminach i wiele innych rodzajów pism.
Asseco Debt Collection (Asseco DC)
 • Umożliwia definiowanie własnych strategii windykacyjnych i reguł tworzenia ścieżki windykacyjnej.
 • Ułatwia wymianę informacji z podmiotami zewnętrznymi współpracującymi z bankiem w zakresie windykacji.
 • Zapewnia dostęp do informacji zarządczych mierzących efektywność procesów windykacji.
 • Identyfikuje najskuteczniejsze metody działania przy uwzględnieniu doświadczeń ze współpracy z danym klientem.

Postaw na sprawdzonego dostawcę!

Asseco stoi na czele międzynarodowej Grupy Asseco, która działa
w 61 krajach i zatrudnia 33 tys. osób.

Tworzenie oprogramowania wspierającego bankowość należy
do kluczowych obszarów działalności Asseco Poland, które w swojej ofercie posiada rozwiązania, odpowiadające na najnowsze trendy.

Razem
możemy więcej!

Banki spółdzielcze to pierwsi klienci Asseco, z którymi współpracujemy do dziś.

+ 0
banków spółdzielczych, korzystających z rozwiązań Asseco w modelu SaaS
+ 0
instalacji systemów Asseco
w bankach spółdzielczych
0 lat
doświadczenia
0 mln
klientów obsługiwanych
w systemach transakcyjnych Asseco

Zobacz wideo o Wspólnej Platformie Informatycznej

Poznaj, dlaczego wybrać WPI

Aktualności

Warto przeczytać

Loading RSS Feed
Dowiedz się więcej o nowoczesnej platformie WPI
Jeżeli chcesz wiedzieć jak podnieść konkurencyjność swojego banku, to napisz do nas.